• Seriál o františkánských místech

  Místa svatého Františka  Více

 • Ministrantská brigáda

  Mrkněte na fotky a video  Více

 • Program poutí v Hájku

  Zveme vás na poutě 2019  Více

Pokora, která otevírá srdce: Montecasale

Když jsme se blížili k poustevně vysoko ve svahu nad údolím, stahovala se již těžká černá mračna. Záhy přišlo krupobití. Útočiště tak poskytl skromný klášteřík, v němž se člověk musí na mnoha místech sklonit, aby mohl projít. Možná i to je obraz události, která se na tomto místě odehrála za života sv. Františka a kterou

Čvc 12, 2019 Admin

Poslední dny přihlašování na františkánskou pouť

Zveme mladé lidi na františkánskou pouť z Dobříše do Hájku. Půjdeme 29.7. – 3.8.

Čvc 11, 2019 Admin

Zakusit Boží milosrdenství: Poggio Bustone

V příkrých svazích Rietského pohoří zakusil František z Assisi v hloubi srdce pokoj z Božího odpuštění. Zde nalezl vnitřní svobodu, světlo. Klášter v Poggio Bustone si přiblížíme v dalším dílu seriálu o františkánských místech.

Čvn 22, 2019 Admin

Rychlé odkazy

Povolání

O povolání do řádu Menších bratří - františkánů.

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František ukazuje bratřím způsob, jak konkrétně žít evangelium.

Modlitby sv. Františka

„Nemodlil se jen jako celý člověk, spíše se celý stával modlitbou.“

Světci

Svatí jsou nám nejen příkladem, ale i skutečným pomocníky na cestě.

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

Děkujeme organizaci Cesta 121, podporující kněze, za příspěvek na stavbu výtahu pro starší a nemohoucí bratry v pražském klášteře u Panny Marie Sněžné. Tuto organizaci rádi podporujeme a doporučujeme.


Více o Cestě 121